Personal

Possessive

Indefinite (każdy, wszyscy)

Reflexive (sobie, siebie)

Demonstrative (this, that)

Relative (jaki, który)

Interrogative (kto, co)

Indefinite (jakiś, ktoś, coś, któryś)