Polish Verbs by Cases

Content

Some verbs are require use by certain cases. Here is a list of some common verbs organized by which noun/adjective cases are needed to be used, with their imperfective and perfective forms.

Accusative

Most positive verbs (i.e. not negated) require nouns in the accusative case.

Genitive

All negated verbs that express a direct object use the genitive.

bać się – be afraid of.
brakować – lack.
dokonywać / dokonać – perform.
domagać się – demand/call for.
dotyczyć – concern/apply to.
dotykać / dotknąć – touch.
doznawać / doznać – experience/undergo.
lękać się – fear.
obawiać się – fear.
nienawidzić / znienawidzić – hate.
oczekiwać – expect.
odmawiać / odmówić – refuse/reject/deny.
pilnować / przypilnować – tend/look after.
potrzebować – need.
pragnąć – desire.
próbować / spróbować – attempt/try.
słuchać / posłuchać – listen.
spodziewać się – expect.
szukać / poszukać – search/look for.
uczyć / nauczyć – teach.
udzielać / udzielić – give/provide.
unikać / uniknąć – avoid.
używać / użyć – use.
wymagać – demand/require.
zabraniać / zabronić – forbid/ban.
zakazywać / zakazać – forbid/ban.
żałować / pożałować – regret.
życzyć – wish.

Dative

Dative case verbs express the indirect object (performing an action for/to someone/something), so are usually combined with a direct object. These are verbs that often have an indirect object.

dawać / dać – give.
grozić / zagrozić – threaten.
mówić / powidzieć – say.

Instrumental

cieszyć się / ucieszyć się – enjoy.
machać / machnąć – wave.
opiekować się / zaopiekować się – take care of.